Om Fotevikens byalag

Bakgrund

Fotevikens byalag är en ideell förening vars syfte är att studera och förmedla vikingatida och medeltida historia. Föreningen är en stödförening till Fotevikens museum och har sin hemvist där.

Byalaget bildades som en sektion i föreningen SVEG år 2000 och kallades då SVEG:s byalag. Föreningen SVEG (Swedish Viking Explorer Group) bildades dock redan 1986 och då med syfte att stödja marinarkeologisk verksamhet. Då byalaget med åren utvecklats till att bli en självständig verksamhet beslutade man i SVEG att byalaget skulle bilda en egen förening sommaren 2019. Föreningen döptes till Fotevikens byalag och från och med 2020 bedrivs byalagets verksamhet helt i den nya föreningens regi.

Verksamhet

Verksamheten i Fotevikens byalag är inriktad på levandegörande av vikingatida historia. Då verksamheten i huvudsak bedrivs vid ett historiskt museum är det väldigt hög fokus på att det vi gör och visar upp för besökare håller hög kvalitet och är historiskt korrekt.

Föreningen anordnar ett flertal träffar för medlemmarna varje år med olika aktiviteter. Det kan vara kunskapshöjande aktiviteter för att lära olika färdigheter t.ex. inom hantverk, bågskytte och matlagning eller rent sociala träffar där vi träffas och umgås och har trevligt (se mer under program och evenemang).

Som stödförening till Fotevikens museet hjälper byalaget museet framförallt genom att bidra till den levandegörande verksamheten i byn genom att förevisa t.ex. hantverk, bågskytte och skådespel, allt efter medlemmarnas kunskap och intresse. Föreningen bidrar också till museets verksamhet genom att hjälpa till med underhåll samt med bemanning vid större evenemang såsom den årliga vikingamarknaden. I gengäld har föreningen tillträde till museet för sin verksamhet.

Bli medlem

Är du intresserad av att bidra till Fotevikens byalags verksamhet är du välkommen att ansöka om medlemskap. Vill du bara stödja föreningen ekonomiskt så kan du ansöka om att bli passiv medlem, som passiv medlem har du begränsade rättigheter och deltar inte i den aktiva verksamheten.

Vill du även stödja Fotevikens byalag genom att bidra med ideellt arbete så ska du ansöka om att bli aktiv medlem. Du börjar då som som provmedlem en tid för att lära dig det du behöver för att kunna agera självständigt på museets område. Vanligtvis tar det mellan ett och två år för att bli fullvärdig medlem men det beror på hur aktiv du är och hur fort du lär dig.

Som aktiv medlem behöver du tillgång till historiskt korrekta kläder, som ska vara mycket enkla i början då man är provmedlem. Har du inte redan egna kläder kan det ibland gå att låna av andra medlemmar. Det är också relativt enkelt och billigt att sy kläderna själv om man inte vill köpa färdiga, det finns många som är kunniga i sömnad i byalaget som kan hjälpa dig till rätta!

Ansökan eller frågor om medlemskap skickas till medlem@fotevikensbyalag.se. Ansökan ska innehålla följande för varje medlem:

  • Om du önskar bli aktiv eller passiv medlem
  • För- och efternamn
  • Fullständig postadress
  • Födelsedatum (år, månad och dag)
  • E-postadress
  • Om du vill bli aktiv medlem behövs även ett intyg från målsman om du är under 18 år, om målsman ej är en aktiv medlem. Skriv ut och fyll i blanketten och lämna den till oss första gången du deltar.
Ange gärna även ett telefonnummer där vi kan nå dig, men det är inget krav.

För barn och ungdomar är medlemskapet gratis och för vuxna kostar det 150 kr per år. Man ränas som vuxen från och med det år man fyller 21. Instruktioner för hur du betalar får du när din medlemskapsansökan blivit godkänd.

Kontaktinformation

E-post

Allmänna frågor: info@fotevikensbyalag.se
Medlemsfrågor: medlem@fotevikensbyalag.se
Frågor/anmälan evenemang: event@fotevikensbyalag.se
Styrelse: styrelse@fotevikensbyalag.se

Besöksadress (efter överenskommelse)

Fotevikens byalag
c/o Fotevikens Museum
Museivägen 27
23691 Höllviken
Karta

Postadress

Fotevikens byalag
c/o Jessica Jonsson
Bäckavägen 7c
241 30 Eslöv